Ježíš

Hledám Ježíše

Ježíš a jeho život, smrt i vzkříšení jsou centrem Bible, křesťanské zvěsti, Kristova evangelia.

Když porozumíš Jeho slovům, poznáš Boha. Sám řekl, že kdo slyší Jeho slova, slyší slova Boží. A kdo věří v něho (je Boží Syn, který přišel za svět zemřít za naše hříchy, a vstal z mrtvých), i kdyby zemřel, bude žít věčně! To jsou silná slova, která stojí za to prozkoumat.

Neměl žádné služebnictvo, přesto ho nazývali Mistrem.
Neměl tituly, ale nazývali ho učitelem.
Nestudoval zdravotnictví, ale říkali mu lékař.
Neměl armádu, přesto se ho králové báli.
Nevyhrál žádnou vojenskou bitvu, přesto přemohl svět.
Nespáchal žádný zločin, přesto jej ukřižovali.
Byl pohřben v hrobě, přesto žije i dnes.

Hledáte příběhy křesťanů, kteří se s Ježíšem osobně setkali? Potom vřele doporučuji www.hledamboha.cz.

Na stránce https://kurzycodex.cz/ se můžeš přihlásit do praktických internetových kurzů týkajících se života a křesťanství. 

Film Ježíš:

Asi nejpřesnější film o Ježíši je zpracování Lukášova evangelia. Není to sice snímek nový, ale věrným biblickým ztvárněním je na svou dobu opravdu jedinečným. A navíc není tak krutý (na rozdíl od Pašií Mel Gibsona :-)).

Chci hledat sám

Začněte u zdroje. Křesťanství stojí na slovech Ježíše Krista. Jeho slova (citace) najdete zaznamenána v tzv. evangeliích, prvních čtyřech knih Nového zákona z Bible.

Jak sehnat Bibli:

Pokud si můžete koupit samotnou knihu, papír je nej! Doporučuji www.gimel.cz nebo www.dumbible.cz.

Číst Bibli on-line nebo v mobilu?

Na internetu (v prohlížeči) najdete Bibli například na www.bible.com. Nejznámější Ekumenickou verzi českého překladu najdete na www.biblenet.cz.

Software pro PC www.theophilos.com, pro MAC www.bibletime.info

Pro mobilní zařízení doporučuji Bible aplikaci od Life.Church, na iOS také PocketSword, která má zdarma i ekumenický překlad off-line.