Církev...

Co je to církev a k čemu tu vlastně je?

Církev je Boží vynález

Křesťanská církev začala o Letnicích, padesátý den po vzkříšení Ježíše Krista, kdy byl seslán Duch svatý. Je to především organismus, ne organizace. Hlavou církve je Kristus, jednotlivci jsou součástí Jeho těla. 

K čemu církev?

Uctívání Boha na velkém shromáždění

Církev je Božím nástrojem k šíření poznání o Ježíši zde na zemi. Tělem Krista, kde On je hlavou. Církev je organismus, kde jednotliví křesťané jsou součástí Kristova těla, pevně spojeni klouby. Když jedna část trpí (zažívá pronásledování, války, hlad,...) trpí s ní spolu i ostatní církve, společenství křesťanů. Když prožívá radost, radují se spolu.

Církev je tu od seslaní Ducha svatého po vystoupení Ježíše Krista na nebe (cca Velikonoce 30 n.l.). Ale Nový zákon jasně mluví o tom, že církev je pokračováním Boží lidu, tedy vyvoleného národa (jako byl původně jen Izrael) se stejným posláním: Poznávat a rozšiřovat poznání o Bohu po celé zemi. Bůh se nám dal poznal ve třech osobách, jako Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý. Takto ho poznáme v Bibli, uctíváme 2000 let, v tohoto trojjediného Boha křtíme všechny Jeho následovníky.

Další biblický obraz pro církev je "nevěsta", která se má připravovat na příchod svého ženicha na svatební hostinu. Tím není nikdo jiný než Ježíš, který přijde podruhé na tento svět. Tentokrát v slávě a moci, aby si vzal k sobě ty, kteří ho milují a poslouchají, a potom přijde soud

Hlavní úkoly církve jsou:

  • - Oslava Boha na zemi
  • - Povzbuzení k víře a duchovnímu růstu pro věřící
  • - Zvěstování evangelia těm, kteří ho neznají
  • - Služba potřebným
  • - Příprava na Kristův druhý příchod

Hledám církev

Chcete se setkat s křesťany ve vašem okolí? Na stránkách www.cirkve.cz najdete přehled všech křesťanských církví.

Máte otázky o církvi?

Co vás zajímá o církvi? Napište mi:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.