Hledám ...

Zde najdete rozcestník s nejčastějšími dotazy ohledně křesťanství (a kde je hledat).

Témata:
A tak jsem zachánil svět!
A tak jsem zachánil svět!
Josef z Arimatie
Židovská velerada si předvolala Josefa z Arimatie ...
Otče náš ...
Nejznámější křesťanská modlitba
Modlitba za dar rozlišování
Pokorná, inspirativní modlitba pro každý den.
Festival United
Letní křesťanská akce ve Vsetíně pro všechny generace.
Hlavní postava Bible
Kdo je v centru dění v knize knih?
Autoři Bible
Kdo napsal 40 knih za 1500 let?
Film Ježíš
Asi nejpřesnější film o Ježíši je zpracování Lukášova evangelia.
Hledám Bibli
Chcete hledat u zdroje? Bible, starý a Nový zákon je zdrojem moudrosti a poznání, základem evropské kultury. Tato kniha je světovým bestsellerem.
Hledám Ježíše
Kdo to byl a je Ježíš Kristus? Křesťané dostali "přezdívku" "Kristovci" právě podle něj. Tedy křesťan není od slova křest, ale Kristus.

Co hledáte? Máte návrh, postřeh, opravu?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.