Proč slavit Vánoce?

Proč slavit Vánoce?

Ježíš Kristus z Nazareta se narodil někdy mezi 6-4 rokem před naším letopočtem. Přesné datum neznáme, ale s velkou pravděpodobností to nebylo 25.12. Proč tedy Křesťané slaví Vánoce jako připomínku jeho narození?

Pominu teď historické důvody pro a proti. Nejrůznější argumenty najdete kdekoli jinde. Mě zajímá, co k tradičním symbolům Adventu (latinsky "příchod") říká Bible.

  • Kristovo narození prostě je to důvod k radosti - Anděl zvěstoval, že narození Mesiáše je "dobrá zpráva", která přinese "velikou radost" a to "všem lidem"
  • Vánoce připomínají naplněná proroctví: Narodil se nám Spasitel, který nás vysvobodí od smrti a hříchu (Matouš 1,21); Mesiáš (Kristus) potvrzuje Boží věrnost, co zaslíbí, to splní (Matouš 5,17). V Ježíši sám Pán Bůh sestoupil na zem, vzal na sebe podobu lidí. Jeho jméno Immanuel znamená, že je s námi (Matouš 1,23).
  • Je to až skandální, ale Bůh nás tak milovat (Jan 3,16), že se ponížil a přišel nám sloužit (Filipským 2,6-8).
  • Křesťané si s dárky připomínají také ten největší dar, který kdy byl dán (2 Korintským 9,15).
  • Nejrůznějšími světly si připomínáme Světlo světa (Jan 1,4; Izajáš 9,2).
  • Tak jako tenkrát zaznívaly písně z úst Marie, Zacharjáše, Simeona a andělů, tak zpíváme i my více než kdy v roce, abychom vyjádřili radost poezií (Lukáš 1-2).
  • Na stromy zavěšujeme hvězdy jako připomínku té hvězdy, co vedla mudrce k jeslím

Vánoce jsou pro křesťany velikou oslavou Boží lásky. My sami nemůžeme přijít k Bohu pro naši hříšnost. Proto Bůh sestoupil k nám, stal se jedním z nás, a nakonec vzal na sebe naše viny a hříchy, abychom my - přijmutím Jeho daru odpuštění - se stali Jeho dětmi (Jan 3). A to je opravdu důvod k oslavě.

Napište, jaké téma vás zajímá?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.