Otče náš ...

Otče náš ...

Modlitba Otče náš

Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.
Amen

Napište, jaké téma vás zajímá?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.