Křesťan a Halloween

Křesťan a Halloween

Může nebo má křesťan slavit svátek Halloween? 

To je velice kontroverzní téma. Někteří křesťané ho slaví tím, že nosí jen legrační převleky a prostě se baví. Jiní to považují za čistě satanský svátek, který propaguje temnotu a zkaženost. Co je tedy správně?

Křesťan a Halloween

Je to pouze komerční záležitost? Jeho kořeny jsou opravdu čistě pohanské.

Bible ve starém zákoně (smlouvě), tedy v době Božího zjevení skrze Izrael, jasně odsuzuje čarodějnictví (Exodus 22:18; Levitikus 19:31; 20:6, 27). Nový zákon je zcela jasný: Okultismus a křesťanství nejdou dohromady (Skutky apoštolů 8:9-24; Skutky 13:6-11).

Když byl apoštol Pavel ve Filipech (Skutky 16), dívka předpovídající budoucnost ztratila tuto schopnost poté, co z ní Pavel vyhnal zlého ducha – i když předpovídal dobré věci!

Radikálně se se svou temnou minulostí vyrovnali nově obrácení ve Skutcích 19:19.

Je něco špatného na legračním oblečení a „škemrání o cukrátka“? Ne. Je na tomto svátku něco ne-křesťanského? Stoprocentně. Ať už se svátku straníte nebo si jej upravíte tak, aby byl pro vás „přijatelný“, … „Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium.“ Filipským 1:27 

Pokud křesťan nemá v něčem takovém svobodu, nebo svým jednáním přivádí druhého k pádu, měl by se tomu vyhnout (Římanům 14). Slovy apoštola Pavla, máme dělat vše, jako by to bylo pro Pána. A pokud to nejde, tak dělej něco jiného. :-)

Důležitější než strach z temnoty je pro křesťana radost ze světla. Z toho, že Ježíš Kristus přemohl temnotu i Satana svým vítězstvím na kříži a vzkříšením.

PS: Halloween křesťané neslaví, ale 31.10. si mohou užívat. Nebo dokonce slavit Den reformace.

Napište, jaké téma vás zajímá?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.