Kde se vzal název křesťan?

Kde se vzal název křesťan?

Slovo křesťan je použito třikrát v Novém zákoně (Skutky 11:26; 26:28; 1 Petr 4:16). Poprvé byli následovníci Ježíše Krista nazváni „křesťané/Kristovci“ v Antiochii (Skutky 11:26), protože jejich chování, aktivity a slova se podobala Kristu. Být „křesťanem“ tedy znamená být „následovníkem Krista“.

Bible označuje za křesťana jen člověka, který se znovu narodil (Jan 3:3; Jan 3:7; 1 Petr 1:23) a věří v Ježíše Krista. V listu Efezským 2:8 se píše, že „jsme spaseni (zachránění od hříchu) z milosti skrze víru – tato víra není z nás, je to Boží dar.“ Je to dar, který Bůh v Kristu nabízí všem lidem, ale jen někteří ho opravdu přijmou. Někteří se o něm třeba nikdy nedozví srozumitelným způsobem, a to je také záměr těchto stránek. :-)

Věřit v Krista neznamená jen věřit v jeho existenci zde na zemi před 2000 lety. Věřit v něj znamená věřit, že byl a je Božím synem, že jeho smrt na kříži byla splacením dluhu za mne vůči Bohu, a také věřit jeho vzkříšení třetí den. Jan 1:12 nám říká, že „těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“

A jak se pozná, že to člověk myslí s Ježíšem vážně? Lakmusovým papírkem je láska k druhým a poslušnost Boží slova (1 Jan 2:4, 10). Opravdový křesťan je Božím dítětem, je součástí Boží rodiny a má nový a věčný život v Ježíši Kristu.

Chceš se dozvědět víc, nebo se dokonce sám stát jedním z nás? Zajdi na www.hledamboha.cz

Napište, jaké téma vás zajímá?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.