Hlavní postava Bible

Hlavní postava Bible

Postava Ježíše Krista ze stejnojmenného filmu podle Lukášova evangelia

Je tomu již více než 2000 let, kdy se v městečku Betlémě narodil chlapec, kterému dali jméno Ježíš. I když bylo při jeho narození jen pár prostých lidí, jeho příchod na svět znamenal zásadní průlom do dějin lidstva. Byl tak významný, že se od jeho narození určuje náš letopočet.

Ježíš je středem celé Bible, všechno ukazuje k němu. Už od pradávna Bůh lidem připomínal, že pošle Spasitele, který přijde zachránit lidi od hříchu a jeho následků. Skrze proroky Starého zákona lidem postupně zjevoval, kde a jak se narodí, jaký bude a jakou smrtí zemře. Např. prorok Micheáš o něm předpovídá, že se narodí v Betlémě, Izajáš píše o jeho vlastnostech a popisuje přesně způsob jeho smrti, Zacharjáš říká, že bude prodán za třicet stříbrných, král David uvádí, že ho zradí jeden z nejbližších a líčí způsob jeho popravy. Na jiném místě mluví o jeho vzkříšení. Četná proroctví (více než 300) nebyla náhodná. Jsou důkazem o jedinečnosti a pravosti Ježíše Krista. Bůh chtěl, aby jej lidé očekávali a při jeho příchodu jej bezpečně poznali jako skutečného Spasitele světa. Aby jej odlišili od těch, kteří se za něho budou jen vydávat.

Napište, jaké téma vás zajímá?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.