Autoři Bible

Autoři Bible

Bible byla napsána více než čtyřiceti autory různého společenského postavení a povolání. Například Mojžíš byl politický vůdce, Jozue generál, Šalomoun král, Nehemjáš číšník, Daniel ministerský předseda, Ámos pastýř, Matouš výběrčí daní, Lukáš lékař, Petr rybář, Pavel rabín…

S růzností autorů koresponduje i různorodost míst, kde byly jednotlivé knihy psány. Mojžíš psal na poušti, Jeremjáš v hladomorně, Daniel v přírodě a v královském paláci, Lukáš na cestách, Pavel ve vězení, Jan na ostrově. David psal během válečné doby, Šalomoun v míru. Některé knihy byly napsány na vrcholu štěstí (např. Píseň písní), mnohé v hlubokém zármutku (Pláč Jeremjášův). Bible byla napsána ve třech světadílech – v Asii, Africe a Evropě.

Jednotlivé části, tedy knihy Bible, představují celou škálu literárních žánrů. Najdeme zde historii, zákonodárství, náboženskou i lyrickou poezii, podobenství, alegorie, životopisy, osobní korespondenci, paměti, deníky, proroctví a zjevení. Přes všechny uvedené rozdíly jsou všichni pisatelé harmonicky sladěni – od první knihy Mojžíšovy až po Zjevení hovoří jednotně o Boží cestě za člověkem.

Napište, jaké téma vás zajímá?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.