H4O-Naděje pro Olomouc

Hnutí evangelikálních křesťanů v Olomouci s touhou šířit evangelium Ježíše Krista v Olomouci a okolí.

Možná si kladete otázku, kdo stojí za projektem H4O? Z názvu sloučeniny by se mohlo zdát, že nikdo konkrétní. Ale nic, z toho, co místní křesťanské církve spolu pořádají, není ve vakuu. :-) Velmi rádi se s vámi setkáme na našich pravidelných akcí. Navštivte nás na stránkách našich společenství a nejlépe i osobně.  Nově jsme také na facebooku, kde se s námi můžete spojit a být tak IN a v kontaktu.

Stánek H4O na Vánočních trzích v Olomouci
Půlnoční bohoslužby v Olomouci

Sloučenina "H4O"?

Protestantské církve v našem městě spolupracovaly již za dob komunistické totality minulého století. Na začátku tohoto tisíciletí jsme přemýšleli nad tím, co nás spojuje. Shodli jsme se na tom, že je to Ježíš Kristus a naděje, kterou je pro nás a naše město. Od roku 2007 jsme společným aktivitám dali název "H4O".

Název H4O je zkratka anglického "Hope for Olomouc", "Naděje pro Olomouc".

Možná vás napadá známé chemické označení pro vodu - H2O. Ne, nejde o překlep. :-)

Sloučeninu H4O nikdo nikdy neviděl, ale čistě teoreticky je možné ji spatřit  - za splnění dvou podmínek:
(A) V plynném stavu,
(B) za velmi vysokých teplot.

"Sloučenina" olomouckých křesťanů je také něco dosud nevídaného. Bohužel se často stává, že společenství se uzavírají sami do sebe a nemyslí na své okolí. Věříme, že při splnění dvou podmínek je možné, aby lidé v našem městě viděli naději v Kristu:
(A) V duchovní rovině (plynný stav)
(B) v atmosféře křesťanské lásky (vysoká teplota)

Věříme, že Ježíš Kristus je nadějí pro každého člověka. Proto chceme přinášet tuto naději co největšímu počtu lidí kolem nás. Je nám jasné, že o to mnozí ani nestojí. Sami ale víme, že i my jsme dříve Boha nehledali, ale setkání s živým Ježíšem Kristem nás proměnilo a dalo naději pro život na zemi, i pro život věčný. V Olomouci a okolí je určitě víc lidí hledajících pokoj s Bohem. A právě jim chceme přinést dobrou zprávu o naději v Ježíši Kristu.

Kdo jsme

Jsme křesťané z Olomouce, kteří spolupracují při zvěstování evangelia, dobré zprávy o živém Ježíši Kristu. Mezi naše největší akce patří Půlnoční bohoslužba pod otevřeným nebem v Olomouci, Velikonoční bohoslužba, koncerty nebo úspěšné diskusní večery s názvem Den pro Izrael. Doposud se do společného projektu zapojila tato společenství křesťanů v našem městě:

* Apoštolská církev

* Bratrská jednota baptistů

* Církev bratrská

* Církev Nová naděje

* Křesťanské sbory

* Slovo života Olomouc

* Českobratrská církev evangelická (ProChrist 2009)

Aktivity

Některé akce připravujeme společně při zvláštních příležitostech (Velikonoce, Vánoce). Vždy můžete slyšet o naději v Ježíši Kristu, a to srozumitelným způsobem.

1) Půlnoční bohoslužba pod otevřeným nebem

Na Štědrý den začínáme vždy ve 22:00 hod, celá akce netrvá déle než 50 min. Za každého počasí si tu můžete vyslechnout nebo zazpívat krásné písně (texty promítáme), ale také uslyšet zajímavé poselství. Nesem vám noviny plné naděje pro každého, kdo chce slyšet!

2) Velikonoční bohoslužba

Pořádáme společnou bohoslužbu na Velikonoční neděli Vzkříšení. Společně slavíme největší křesťanský svátek, vzkříšení Ježíše Krista. Pojďte s námi chválit živého Boha a naslouchat inspirujícímu kázání. O Velikonoční neděli, 9:30 v BEA Centru v Olomouci.

3) Pašije

První projekt, který naše společenství pořádají s podporou sociálně potřebným lidem v našem městě. Zhudebněný velikonoční příběh zaznívá již od roku 2016 nejen v Olomouci.

4) Exit Tour

Některá společenství se zapojují s mládeží do projektu vzdělávání na středních školách, které nabízí Křesťanská akademie mladých (KAM).

5) Gospelový festival

Již několikátý rok úspěšně pořádáme jarní Gospelový festival, který vrcholí koncerty po celé severní Moravě.

6) Den pro Izrael

V listopadu pravidelně pořádáme diskusní večer s odborníky na téma "Proč dnes stojíme za Izraelem?!" Vždy aktuálně o tom, co se za poslední rok událo na mezinárodní scéně ve vztahu k Izraeli (co je mediálně zastíněno tím, co se děje u nás doma)?

7) MOC - Modlitební olomouckých církví

Protože jsme si vědomi moci a působení našeho všemohoucího Boha, pravidelně se několikrát do roka scházíme k modlitbám za naše město, i konkrétní potřeby našich společenství nebo jednotlivců.

Kromě těchto společných aktivit má každé naše společenství nejrůznější programy každý týden. Jsou zaměřeny na vzdělávání, osobnostní růst i volný čas. Během celého roku můžete navštívit bohoslužby, biblické hodiny nebo domácí skupinky, které pravidelně čtou texty z Bible a zamýšlí se nad radostmi i starostmi každodenního života.

Rovněž nabízíme setkávání s naší mládeží, dorostem nebo rodinné centrum Provázek.  

Pokud máte zájem se seznámit se základy křesťanské víry, nabízíme Kurzy Alfa, které formou diskuse objasňují křesťanské pohledy na život, a zároveň jsou otevřenou platformou pro vyjádření názoru každého účastníka.

Mapa společenství H4O v Olomouci

Kde se můžeme setkat:

Kontakty na naše společenství

Apoštolská církev

U Podjezdu 12 Olomouc, e-mail: ac.olomouc@centrum.cz

www.acolomouc.cz

Bratrská jednota baptistů

Tř. Svornosti 111/2a, Lípa Olomouc, e-mail: info@baptisteolomouc.cz

www.baptisteolomouc.cz

Církev bratrská

Mariánská 3, Olomouc, e-mail: olomouc@cb.cz

https://sites.google.com/site/olomouccb/

Slovo života

Štítného 10, Olomouc, e-mail: info@slovozivotaolomouc.cz

http://slovozivotaolomouc.cz/

Křesťanský sbor Olomouc

BEA Centrum, Kosmonatů 1, Olomouc

https://www.facebook.com/krsolomouc

Apoštolská církev

U Podjezdu 12 Olomouc, e-mail: ac.olomouc@centrum.cz

www.acolomouc.cz

Bratrská jednota baptistů

Tř. Svornosti 111/2a, Lípa Olomouc, e-mail: info@baptisteolomouc.cz

www.baptisteolomouc.cz

Církev bratrská

Mariánská 3, Olomouc, e-mail: olomouc@cb.cz

https://sites.google.com/site/olomouccb/

Slovo života

Štítného 10, Olomouc, e-mail: info@slovozivotaolomouc.cz

http://slovozivotaolomouc.cz/

Křesťanský sbor Olomouc

BEA Centrum, Kosmonatů 1, Olomouc

https://www.facebook.com/krsolomouc

(C) 2023 HOPE FOR OLOMOUC / NADĚJE PRO OLOMOUC, TEL.: + 420 603 473 405, info@baptisteolomouc.cz