Křesťan.cz

Stránky o křesťanech i pro křesťany, pro každého, kdo hledá.

Aktuální příspěvky

Ježíš žije!

porazil smrt
odpustil hříchy
smířil nás s Bohem

Jaký je křesťanský význam Velikonoc?

Bible

Dopis lásky od nebeského Otce
"Stará a Nová smlouva" mezi Bohem a jeho lidem 
39 + 27 = 66 knih
1400 př. n. - 100 n.l. = 1500 let
40 autorů = jedno poselství

Víc o Bibli

Ježíš

Ježíš a jeho život, smrt i vzkříšení je centrem Bible,
křesťanské zvěsti, Kristova evangelia. 
Ježíš řekl: "Kdo slyší má slova, slyší slova mého Nebeského Otce.
Kdo ve mě věří, má věčný život!"

Chci vědět víc o Ježíši Kristu

Církev

Církev s velkým "C".
Různá společenství Kristových následovníků.
Každý je jiný a přesto je spojuje: 
"jeden PÁN, jedna VÍRA, jeden KŘEST, jeden BŮH a OTEC všech."

Chci vědět víc o církvi

Nejnovější příspěvky:


Přejdi na všechny příspěvky

Hlavní témata na KřesťanCZ:

Slova potěšení

Vaše srdce ať se neděsí

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!

Jan 14,27

JAK TO BYLO S JEŽÍŠOVÝM NAROZENÍM

O KřesťanCZ

Vítej na stránce křesťan.cz!

Když jsem viděl, že doména www.krestan.cz není využitá, přišlo mi to líto. Kde jinde by mělo být jasně a jednoduše sděleno o čem je následování Ježíše Krista. Jednoduchá zpráva od nás, kteří se snažíme následovat Božího Syna. Sdělit evangelium, Ježíšovu dobrou zprávu, kterou mají křesťané nést do celého světa.

Tyto stránky nemají za cíl vytvoření dokonalého obrazu křesťanství. To ani nejde, protože co křesťan, to originál. Ale jde o snahu sdělit zásadní poznatky týkající se víry a následování Ježíše a zároveň snaha postupně odpovídat na vaše otázky na tomto "rozcestníku". Hlavní zdroj je kniha Bible, Starý i Nový zákon.

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo zlepšovák, napište mi přes kontaktní formulář, nebo na info@krestan.cz. Přidávám články nepravidelně podle omezených časových možností.

Těším se na vaše podněty, Petr

GDPR PS: Jde o soukromou iniciativu. Vaše údaje nesbírám, cokoli stačí poslat přes formulář anonymně. Adresa nebo bližší kontakt na mě zde chybí záměrně. Kdo napíše svůj kontakt, mohu časem odpovědět, ale v žádném případě nepředám dalším lidem, maximálně vás odkáži na křesťany ve vašem okolí. Osobní setkání s námi je stejně nejlepší. :-) Odkaz na křesťanské církve

Kontaktní formulář:

Děkuji za vaši zprávu! Pokud jste odeslali e-mail, napíši hned, jak to bude možné.
Ajéje! Něco se pokazilo.